Publikumstur avholdt i Tønsvika

Åtte soppentusiaster og to soppkontrollører møtte opp på årets andre åpne sopptur 30. august. Turen gikk ut i marka i Tønsvika på fastlandet nord for Tromsø. Her er det blandingsskog, da det er plantefelt med både gran og furu.

Det er et populært område for soppinteresserte, og vi fant tydelige spor av at det har vært soppfolk der før oss. Men når man er mange på tur, så finner man likevel mange arter. Spesielt hyggelig at mange i går fant steinsopp, og fikk lært forskjell mellom den og rød- og brunskrubb. Mange fikk også lært forskjell på kremler og risker. Vi fant mange røde kremler og mye skjeggrisker.

Etter soppturen tok Jan Thomas en gjennomgang av artene vi hadde funnet, og vi laget en liten utstilling. Utstillingen viste henholdsvis spiselige sopper (kantarell, piggsopp, steinsopp, skrubber, kremler og diverse andre rørsopper), sopper som kan spises etter behandling (for eksempel risker med hvit melkesaft, NB lakrisriske med blank melkesaft er ikke matsopp) og uspiselig/giftige sopper (slørsopper, rød Fluesopp etc). Etter det kontrollerte vi soppkurvene, og mange fikk nok en fin kveldsrett ut av det de hadde funnet. Heldigvis kom ikke regnet før vi var ferdige og kunne dra hjem.

Et stort utvalg av ulike sopparter.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑