30 år med gulporet fåresopp i Nord-Norge

Tretti år med gulporet fåresopp i Nord-Norge, og den nåværende norske utbredelse. Polarflokken 23 - 1999. Artikkel skrevet av Geir Mathiassen, Alfred Granmo og Ola Skifte. Connie Rossing Moe fant gulporet fåresopp i høst å la ut noen fine bilder på FB-gruppa vår. Da viste Geir Mathiassen til at det ble skrevet en artikkel om... Continue Reading →

Oppvarming bremser trærnes «internett» – og CO2-opptaket

Soppsamarbeidet i våre nordlige skoger er avhengig av lave temperaturer. Global oppvarming betyr mindre vekst og redusert karbonbinding. Artikkel skrevet av forsker Clara Antón Fernández, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi – Nibio og publisert i Dagens Næringsliv 26.07.2019. Her finner du artikkelen.

Fungariumet på Tromsøya

Flere av oss samlet planter til et herbarium da vi gikk i grunnskolen. Sopp er jo ikke planter, så hva er navnet på et soppherabarium? Selvfølgelig fungarium. Tromsø Museum begynte å samle inn storsopper allerede i 1872 da Tromsø museum ble grunnlagt, - dog i begrenset omfang. På 50-tallet begynte man mer aktivt å samle... Continue Reading →

Kjuker; medlemsmøte og –tur

Soppkyndig Gaute Mohn Jensen holdt foredrag om kjuker på medlemsmøte i Tromsø soppforening torsdag 15. november. 13 medlemmer deltok på møtet. Møtet ble fulgt opp med en eksklusiv kjuke-ekskursjon fredag formiddag, der turen gikk til ore- og bjørkeskogen i nedre del av Tønsvikvassdraget, noen kilometer utenfor Tromsø. Gaute er i dag bosatt på Østlandet, men... Continue Reading →

Tre innslag på NRK radio

Hele tre ganger har Tromsø soppforening vært på NRK P1 radio siste uka. Her finner du lenkene til innslagene: Jan Thomas Schwenke var ute på sopptur med NRK Troms på mandag. Han snakker både generelt om sopp og tilbereding; to innslag: Oda på sopptur Hvordan tilbereder vi soppen? Friluftsmagasinet hadde lørdag 1. september innslag fra... Continue Reading →

To soppkontroller på en og samme dag!

Tromsø soppforening hadde medlemstur til Skibotn feltstasjon siste helgen i august. På søndag hadde vi invitert innbyggerne i Skibotn til sopputstilling og soppkontroll. Over 80 sopparter var utstilt. Fire personer og en hund kom til feltstasjonen. Den ene var en innflyttet tyrker som hadde god kjennskap til mange sopparter og ville gjerne lære mer. Senere... Continue Reading →

Nye Ottar-hefter om sopp!

Tromsø Museum har endelig bestemt at de skal skrive en nytt Sopp-Ottar. Heftet skal utgis i løpet av sommeren eller høsten 2020. I tillegg planlegges et eget Ottar-hefte om Risker. Dette heftet blir trolig ikke utgitt før året etter, det vil si sommeren/høsten 2021. Og Tromsø Museum ønsker ditt bidrag! Ottar er et populærvitenskapelig tidsskrift... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑