Soppkontroll nummer 2

Søndag 20. august ble andre soppkontroll avholdt. Hele søndagen var det iholdende regn så antall sopplukkere som dukket opp på soppkontrollen var noe begrenset. Men 17 ivrige sopplukkere, deriblant 13 voksne og fire barn kom og fikk sjekket fem soppkurver. En giftsopp ble funnet; - pluggsopp. To personer kom også for å vise soppbilder på... Continue Reading →

Soppkontrollene har startet!

Første soppkontroll ble avholdt søndag 13. august klokka 16-18 ved Tromsø Museum. Hovedveiene til Tromsø Museum var stengt på flere steder grunnet sykkelrittet Arctic Race of Norway, men noen fant likevel veien til soppkontrollen. Det var 13 personer innom kontrollen, og 7 soppkurver/poser ble kontrollert. Funnene viser at det var tidlig i sesongen, og det... Continue Reading →

Soppens dag 2016

Soppens dag ble arrangert på Tromsø Museum søndag 4 september. Tromsø Soppforening stod for gjennomføringen. Ivrige sjeler i foreningen hadde plukket inn mange ulike sopparter, og det ble laget en utstilling av de artene vi hadde funnet. Utstillingen ble fin og omfattende, og besto både av spiselige sopper, sopper som ikke regnes som matsopp, samt... Continue Reading →

Stor deltakelse på våt sopptur!

Omtrent 30 stykker, både barn og voksne, pluss et par hunder, trosset regnet og møtte opp for å være med på sopptur i Håkøybotn onsdag 31. august. Selve turen varte ca en time og gikk i bjørkeskog med innslag av gran og furu. Tilbake ved start holdt vi et lite foredrag om de innsamlede soppene,... Continue Reading →

Sesongens første sopptur avviklet

Første sopptur åpen for almenheten ble holdt onsdag 24. august på Charlottenlund på Tromsøya. 23 personer og en hund deltok i et fantastisk sensommer-/høstvær. Deltakerne ble delt i to grupper, de helt uten erfaring som utgjorde en tredel og de som hadde noe og mer erfaring. Til tross for at det er august, har sopphøsten... Continue Reading →

Første soppkontroll avholdt!

Omtrent 50 personer kom innom da Tromsø soppforening hadde kontroll ved Tromsø Museum søndag 21. august 2016. Totalt 11 soppfangster ble kontrollert, og to av dem inneholdt sopp som måtte kasseres på grunn av forgiftningsfare. Én inneholdt den giftige arten pluggsopp, mens en annen kurv inneholdt tre slørsopper. Ellers hadde folk funnet en del kremler,... Continue Reading →

Høstens siste soppkontroll

Høstens siste soppkontroll ble avholdt søndag 13. september. Ti sopplukkere dukket opp og i alt ble syv kurver kontrollert. To av kurvene hadde ingen matsopper og en av kurvene inneholdt giftsopp. Ansvarlige soppkontrollører var Rolf Engstad og Roger Westmark. Har dere sopp som dere ønsker å bli kontrollert utover høsten, kan dere ta kontakt Bjørn-Leif... Continue Reading →

Soppens dag 2015

I flott høstvær møtte 30 voksne og 5 barn opp til felles sopptur i Folkeparken i anledning Soppens dag 6. september. Det er Tromsø Soppforening i samarbeid med Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, Mattilsynet og Tromsø Museum som markerer denne dagen. Turen var også en aktivitet i forbindelse med Friluftslivets år. I Folkeparken ved Tromsø Museum... Continue Reading →

Soppkontroll nr. 2

Hele fire soppsakkyndige gjennomførte soppkontrollen på Tromsø Museum søndag 30. august. Soppkontrollen ble ledet av Lasse Aleksandersen og assistert av Trine Bottolfsen, Ludvik Bottolfsen og Mari Bottolfsen. I alt kom det 17 personer som fikk kontrollert ti kurver. En av kurvene inneholdt giftsopp. Gjennomgående hadde folk ikke funnet de store mengdene på sopp, mest rørsopp... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑