Sopptur med Per Marstad

Mandag 18. august arrangerte Tromsø Soppforening sopptur for soppsakkyndige og de som deltar på soppsakkyndigkurset. 10 personer deltok med Per Marstad og Geir Mathiassen som turledere. Vi kjørte til Straumsbukta hvor vi gikk nesten tre timer i terrenget. Aldri har vi sett så lite sopp i Straumsbuka, - men vi fant faktisk 63 arter. Lite... Continue Reading →

Sertifiseringskurs for soppsakkyndige

Lørdag 17. august 2019 arrangerte Tromsø soppforening sertifiseringskurs for soppsakkyndige, og kursleder var Per Marstad (Tønsberg). Kurset ble avholdt ved Seksjon for naturvitenskap, Tromsø Museum, (det gamle Akvariet). På grunn av den langvarige tørkeperioden i Troms, var det omtrent ingen sopper å finne, og det var det heller ikke i nærområdet omkring Tromsø. Denne ekstraordinære... Continue Reading →

Oppvarming bremser trærnes «internett» – og CO2-opptaket

Soppsamarbeidet i våre nordlige skoger er avhengig av lave temperaturer. Global oppvarming betyr mindre vekst og redusert karbonbinding. Artikkel skrevet av forsker Clara Antón Fernández, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi – Nibio og publisert i Dagens Næringsliv 26.07.2019. Her finner du artikkelen.

Soppturer 18. og 19. august

For begge dagene gjelder: Turene er et tilbud til de som allerede er begynt på kurset for utdannelse av soppsakkyndige og til alle våre soppsakkyndige. Påmelding sendes snarest til: geir.mathiassen@uit.no   Mobil: 92296169 NB! Gi beskjed om du kan stille opp med egen bil, og hvor mange ledige plasser du har! Geir kjører og har 3... Continue Reading →

Sertifiseringskurs for soppkontrollører

Gjør deg ferdig med resertifiseringen på èn dag! Tid: Lørdag 17. august 2019, kl. 10.00 – 18.30 Kursleder: Per Marstad Sertifiseringsordningen ble vedtatt av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund i 2016. Soppsakkyndige som besto Prøve for soppsakkyndige i 2015 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2019. Deretter må kurset repeteres hvert... Continue Reading →

Teoridel resertifisering avholdt

Åtte soppsakkyndige var samlet 4. juni til tre timers teoriøkt som Jan Thomas Schwenke hadde ansvar for. Nyttig oppdatering om soppforgiftninger, soppkontroller, sopparter med mer. Og ikke minst var det hyggelig å være sammen å høre om hverandres erfaringer og kommentarer. Diskusjonene var gode og ga oss bedre innsikt og kunnskap. For de åtte gjenstår... Continue Reading →

Alger som nyttevekst. Fjæreekskursjon

Tromsø soppforening arrangerte 4. mai et kort kurs om alger som nyttevekster i fjæresonen. Det ble i forkant undervist om struktur i fjæresonen, om de viktigste grønne, røde eller brune artene av alger (eller si tang og tare) som finnes i den nord-norske fjæra, om voksested for arter som har vært utnyttet tradisjonelt til dyrefôr... Continue Reading →

Resertifisering av soppsakkyndige

Alle soppsakkyndige i Tromsø Soppforening må resertifiseres i løpet av inneværende år for å kunne stå på soppkontroll. Deretter på man resertifiseres hvert femte år. Det er ingen prøve men en obligatorisk teoriøkt på tre timer, pluss fem timer i felt. Tromsø soppforening tilbyr flere alternativer i år. Alle tilbudene er gratis. Teoridel 4. juni... Continue Reading →

Soppsakkyndigkurset er godt i gang!

19 deltakere, de fleste fra Tromsø-området men også to deltakere i fra Finnmark. Noen har vært medlemmer en stund, - andre har meldt seg inn i anledning kurset. Tre teorikvelder er ferdige. Jan Thomas har forelest fra kompendiet for soppsakkyndige. Karin som både er lege og soppsakkyndige snakket om giftsopper og deres gifter. Stay away!... Continue Reading →

Fungariumet på Tromsøya

Flere av oss samlet planter til et herbarium da vi gikk i grunnskolen. Sopp er jo ikke planter, så hva er navnet på et soppherabarium? Selvfølgelig fungarium. Tromsø Museum begynte å samle inn storsopper allerede i 1872 da Tromsø museum ble grunnlagt, - dog i begrenset omfang. På 50-tallet begynte man mer aktivt å samle... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑